WARSBUD sp.j.
Ochrona danych osobowych przy dokonywaniu zakupów

     Dane osobowe, o które zostaje poproszony Kupujący w sklepie internetowym po naciśnięciu przycisku "do kasy" zostaja zapisane w bazie danych skojarzonej ze stroną internetową wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie zostają one udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych, chyba,że Kupujacy zanaczy, że wyraża taką chęć po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru. W każdym dowolnym momencie Kupujący może poprosić o wykreślenie lub zmianę Jego danych w bazie danych poprzez  wysłanie odpowiedniego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@warsbud.pl. W celu identyfikacji Kupującego, wysłanie wiadomości musi być wykonane z adresu e-mail, który został zapisany w bazie danych przy dokonywaniu zakupów. Wszystkie działania związane z rozporządzaniem danymi osobowymi muszą być zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o chronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883).